گالری تصاویر محصولات آذر تلاش ارس

گالری تصاویر محصولات شرکت آذر تلاس ارس مربوط به عکس های دستگاه روغن کشی OPM 240 - OPM 700 - OPM 1500 - OPM 2000, دستگاه روغن گیری پرس هیدرولیک, دستگاه تصفیه روغن مدل میکرون فیلتر OFM 1L, دستگاه تصفیه روغن مدل سانترفیوژ OCM 1L, دستگاه پرس نئوپان, دستگاه خردکن چوب, دستگاه خامه گیر, دستگاه کره گیر, دستگاه پلت پرس, دستگاه پرس صابون, است که می توانید مشاهده نمایید.

دستگاه روغن کشی فروشگاهی کوچک - OPM 240 دستگاه روغن کشی فروشگاهی بزرگ - OPM 700 دستگاه روغن گیری فروشگاهی بزرگ - OPM 700
دستگاه روغن کشی و تجهیزات جانبی دستگاه روغن گیری و تجهیزات جانبی دستگاه روغن کشی و تجهیزات جانبی
دستگاه روغن کشی دانه کتان - OPM 700 دستگاه روغن گیری دانه سویا - OPM 700 دستگاه روغن کشی زیتون خشک - OPM 700
روغن کشی در دمای پایین - OPM 240 روغن گیری در دمای پایین - OPM 240 دستگاه روغن کشی با قطعات قابل شستشو - OPM 700
دستگاه روغن کشی خانگی - OPM 240 دستگاه روغن گیری خانگی - OPM 240 دستگاه روغن کشی سیاه دانه - OPM 240
دستگاه روغن کشی پرس سرد - OPM 700 دستگاه روغن گیری پرس سرد - OPM 700 دستگاه روغن کشی پرس سرد - OPM 700
دستگاه روغن کشی کارگاهی - OPM 1500 دستگاه روغن گیری کارگاهی - OPM 1500 دستگاه روعن کشی کارگاهی - OPM 2000
دستگاه روغن گیری کارگاهی - OPM 2000 دستگاه روغن کشی زیتون - OPM 700 دستگاه روغن گیری زیتون - پرس هیدرولیک 
دستگاه روغن کشی زیتون - پرس هیدرولیک دستگاه تصفیه روغن مدل سانترفیوژی - OCM 1L دستگاه تصفیه روغن مدل میکرون فیلتر - OFM 1L
دستگاه تصفیه روغن مدل میکرون فیلتر - OFM 1L تصفیه روغن کنجد با میکرون فیلتر - OFM 1L تصفیه روغن کنجد با میکرون فیلتر - OFM 1L
تصفیه سرخ کردنی با فیلتر سانترفیوژی - OCM 1L تصفیه روغن کنجد با میکرون فیلتر - OFM 1L تصفیه روغن کنجد با میکرون فیلتر - OFM 1L 
دستگاه خامه گیری برقی دستگاه کره گیری برقی دستگاه کره گیر برقی
دستگاه خامه گیر برقی 140 لیتری دستگاه خامه گیری برقی و دستی 140 لیتری ماشین آلات نئوپان سازی و بازیافت ضایعات چوب
ماشین آلات صابون سازی صابون سازی صابون سازی
صابون سازی دستگاه پلت پرس خوراک دام و کود مرغی ماشین آلات خوراک دام و طیور