گالری تصاویر ماشین سازی آذر تلاش مجموعه ایی است از تصاویر دستگاه روغن گیری پرس سرد، دستگاه فیلتر سانترفیوژی، دستگاه فیلتر میکرونی، دستگاه پرس نئوپان کارگاهی، دستگاه خردکن ضایعات چوب، دستگاه خشک کن کود مرغی، دستگاه خامه گیر برقی، دستگاه کره گیر خانگی، دستگاه پلت پرس خوراک دام و کود مرغی، دستگاه پرس صابون، تجهیزات صابون سازی، ...

دستگاه روغن کشی پرس سرد و تجهیزات جانبی دستگاه روغن گیری پرس سرد فیلتراسیون روغن خوراکی
دستگاه روغن کشی خانگی - OPM 240 دستگاه روغن کشی پرس سرد - OPM 700 دستگاه روغن گیری صنعتی - OPM 1500
دستگاه فیلتر سانترفیوژی دستگاه فیلتر سانترفیوژی دستگاه فیلتر میکرونی
دستگاه روغن کشی کتان - OPM 700 دستگاه روغن گیری سویا - OPM 700 دستگاه روغن کشی زیتون - OPM 700
دستگاه روغن کشی کلزا - OPM 240 روغن گیری پرس سرد - OPM 240 دستگاه روغن کشی سیاه دانه - OPM 240
دستگاه روغن کشی فروشگاهی - OPM 700 دستگاه روغن گیری فروشگاهی - OPM 700 پرس روغن کشی فروشگاهی - OPM 700
دستگاه روغن گیری کارگاهی - OPM 1500 دستگاه روغن کشی کارگاهی - OPM 1500 دستگاه روغن کشی پرس سرد صنعتی  - OPM 2000
دستگاه روغن گیری پرس سرد صنعتی  - OPM 2000 دستگاه روغن کشی زیتون - OPM 700 دستگاه روغن گیری زیتون - پرس هیدرولیک
دستگاه روغن کشی زیتون - پرس هیدرولیک دستگاه تصفیه روغن مدل سانترفیوژی دستگاه تصفیه روغن مدل سانترفیوژی
دستگاه تصفیه روغن مدل میکرون فیلتر تصفیه روغن کنجد با میکرون فیلتر دستگاه روغن کشی خانگی - OPM 240
تصفیه روغن سرخ کردنی تصفیه روغن کنجد با میکرون فیلتر تصفیه روغن کنجد با میکرون فیلتر
دستگاه خامه گیری برقی دستگاه کره گیری برقی دستگاه کره گیر برقی
دستگاه خامه گیر برقی 140 لیتری دستگاه خامه گیری برقی و دستی 140 لیتری ماشین آلات نئوپان سازی و بازیافت ضایعات چوب
ماشین آلات صابون سازی صابون سازی صابون سازی
صابون سازی دستگاه پلت پرس خوراک دام و کود مرغی ماشین آلات خوراک دام و طیور

 

 

X

Right Click

No right click