کارگاه روغن کشی صنعتی

کارگاه روغن کشی صنعتی

کارگاه روغن کشی صنعتی بزرگ یا کوچک که عموماً روغن گیری پرس سرد انجام می دهند اکثرا هنوز هم از روشهای قدیمی استفاده می کنند کما اینکه روشهای جدید بهتر و کاملتر از روشهای قدیمی بوده و در حفظ کیفیت روغن و بازدهی کسب و کار روغن کشی تاثیر بسیار زیادی دارد راه اندازی کارگاه روغن گیری و تولید روغن گیاهی سالم و خوشمزه - روغن بدون بوی کپک زدگی و ترشیدگی - روغن بدون بوی سوختگی - روغن شفاف با حداقل پراکسید - ظرفیت واقعی متناسب با بازدهی 57 کیلو روغن از 100 کیلو کنجد - از مهمترین مواردی است که در ماشین آلات روغن کشی شرکت آذر تلاش ارس لحاظ شده است.

کارگاه روغن کشی پرس سرد و تجهیزات جانبی کارگاه روغن گیری و تجهیزات جانبی  تجهیزات روغن کشی و روغن گیری پرس سرد

ویژگیهای ماشین آلات روغن گیری OPM-AZ

ماشین آلات روغن گیری OPM-AZ با کارایی بیشتر در راه اندازی کارگاه روغن کشی پرس سرد که میتواند تاثیر گذار در افزایش بازدهی، افزایش کیفیت روغنهای خوراکی، کاهش هزینه های تعمیرات، داشته باشد را با سایر برندهای مشابه ایرانی و اروپایی مقایسه نماید:

  • دستگاه روغن گیری با بازدهی 57 کیلو روغن از 100 کیلو کنجد مسلماً 10% سود بیشتر نسبت به دستگاه روغن کشی با بازدهی 47 کیلو روغن از 100 کیلو کنجد خواهد داشت.
  • دستگاه روغن گیری با قابلیت افزایش ظرفیت فقط با تعویض قطعات مسلماً کاهش هزینه ها را در توسعه واحد روغن کشی خواهد داشت.
  • دستگاه روغن گیری با قطعات فولاد ضد زنگ با عمر بالای 6 تا 10 سال علاوه بر تولید روغن سالم مسلماً هزینه های تعمیرات را کاهش خواهد داد.
  • دستگاه روغن گیری با ظرفیت واقعی متناسب با 57 کیلو روغن از 100 کیلو کنجد مسلماً بهتر از دستگاه روغن کشی با ظرفیت اسمی خواهد بود.
  • دستگاه روغن گیری برای همه دانه های روغنی ريز ـ درشت ـ سخت مسلماً بهتر از دستگاه روغن کشی خواهد بود که فقط برای دانه های ریز استفاده می شود.
  • تصفیه سریع روغن همزمان با روغن کشی بدون ته نشین کردن روغن مسلماً روغن خوراکی مقدار پراکسید کمتری خواهد داشت.

 دستگاههای روغن گیری پرس سرد با ظرفیت های مختلف:

دستگاه روغن گیری با ظرفیت 12 کیلو در ساعت ادامه مطلب ...
دستگاه روغن گیری با ظرفیت 25 کیلو در ساعت ادامه مطلب ...
دستگاه روغن گیری با ظرفیت 45 کیلو در ساعت ادامه مطلب ...
دستگاه روغن گیری با ظرفیت 70 کیلو در ساعت ادامه مطلب ...
دستگاه روغن گیری با ظرفیت 400 کیلو در ساعت ادامه مطلب ...

دستگاه روغن کشی کارگاهی دستگاه روغن گیری کارگاهی دستگاه روغن گیری و روغن کشی کارگاهی