روغن کشی به روش سرد

روغن کشی به روش سرد بدون مرطوب کردن دانه

 روغن کشی به روش سرد با مرطوب کردن دانه ها, جهت نشان دادن سرد بودن روغن کشی در دمای زیر 40 درجه تقریباً مشکل 90٪ دستگاههای روغن کشی کپی سازی شده در دنیا می باشد حتی در بعضی موارد به مقدار روغن خروجی در ساعت بدون توجه به درصد بازدهی را ملاک روغن گیری به روش سرد قرار می دهند با توصیف حفظ خواص روغن تولیدی به روش سرد, لذا بزرگ نمایی در روغن کشی به روش سرد در واقع سر پوش گذاشتن بر عیوب پرس روغن گیری کپی سازی شده ایی است که بدون مرطوب کردن دانه نمی تواند روغن گیری کند لذا بدین دلیل فروشندگان بحث روغن کشی به روش سرد در دمای زیر 40 درجه را بزرگ نمایی می کنند که با واقعیت تولید روغن ارکانیگ و راه اندازی کارگاه روغن کشی جهت کسب درآمد تفاوت اساسی دارد.

  1. اولاً بهتر است بدانیم که 90٪ دستگاههای روغن کشی (مدل کنجاله مدادی) بدون مرطوب کردن دانه نمی توانند روغن گیری کنند لذا بدین دلیل فروشندگان بحث روغن کشی به روش سرد در دمای زیر 40 درجه را بزرگ نمایی می کنند.
  2. روغن کشی به روش سرد با مرطوب کردن دانه سبب خراب شدن دانه و افت درصد روغن گیری می شود هر چند که تنظیمات دستگاه در حالت ایده آل باشد.
  3. بازدهی دستگاه روغن کشی در دمای زیر 40 درجه مثلاً در کنجد پاکستانی 48 درصد بیشتر نمی تواند باشد در حالیکه در دستگاههای روغن کشی OPM-AZ براحتی 57٪ روغن از کنجد پاکستانی گرفته می شود و نیازی به تنظیمات ایده آل ندارد.
  4. مقدار حداقل 7٪ بازدهی بیشتر برابر است با تامین تمامی هزینه های کارگاه مانند: هزینه اجاره - هزینه برق - هزینه درآمد یک خانواده در یک ماه.
  5. مرطوب کردن دانه باعث مخلوط شدن مقداری رطوبت در روغن می شود و این سبب تولید قارچ و باکتری در روغن خوراکی خواهد شد که بعضاً با مزه کردن روغن براحتی می توان طعم ترشیدگی و یا نوعی بوی بد که ناشی از اسیدی شدن روغن است براحتی تشخیص داد.
  6. فراموش نکنیم مرطوب کردن دانه در مقیاس بالای 500 کیلو در روز واقعاً در یک فروشگاه یا کارگاه کوچک بدون تجهیزات میکسر و دیگ بخار امکانپذیر نمی تواند باشد.

دمای روغن گیری در عکس های ذیل را نگاه کنید:

روغن کشی پرس سرد روغن گیری پرس سرد دستگاه روغن گیری پرس سرد