دستگاه روغن کشی پرس سرد

دستگاه روغن گیری فروشگاهی و کارگاهی و تجهیزات جانبی:

دستگاه روغن گیری پرس سرد نياز به تجهيزات جانبي دارد و براي راه اندازي يک کارگاه روغن کشي و توليد روغن ارگانيک و سالم که مورد تاييد اداره بهداشت غذا و دارو باشد لازم و ضروري است که تهيه شود, بازدهي دستگاه روغن گيري, کارآيي دستگاه روغن گيري در دانه هاي مختلف با ساختار (ريز- درشت - سخت), روغن گيري در دماي پايين, سرعت تصفيه روغن, شفافيت روغن تصفيه شده, مواردي است که در راه اندازي يک کارگاه روغن کشي بايد در نظر داشته باشيم ما تمامي موارد اشاره شده را در سيستم دستگاه روغن کشي و تصفيه روغن به روش کانتنيو خلاصه کرده ايم که بالاترين کيفيت در توليد روغن ارکانيگ و سالم با حفظ خواص دارويي با حداقل پراکسيد موجود در روغن فقط به روش کانتنیو امکانپذير مي باشد.

دستگاه روغن گیری پرس سرد به همراه دستگاه تصفیه روغن مدل سانترفیوژی و مدل میکرون فیلتر مجموعه تشکیل دهنده روش کانتنیو می باشد و حداقل تجهیزاتی است که برای راه اندازی یک کارگاه روغن گیری لازم است تهیه شود روش کانتنیو نمونه مشابه ندارد و سرعت تصفیه روغن را 10 برابر سریع تر و بهتر از روش های قدیمی انجام می دهد و هیچ گونه هزینه تعویض فیلتر ندارد و هرگز ایجاد آلودگی نمی کند لذا روغن گیری و تصفیه روغن به صورت همزمان و سریع و حذف مرحله نگهداری روغن تصفیه نشده در مخازن سبب کاهش اسیدی شدن روغن و کاهش پراکسید روغن می شود و کیفیت روغن تولیدی را افزایش می دهد و افزایش کیفیت روغن در عطر و طعم روغن و رنگ شفاف روغن به راحتی قابل تشخیص خواهد بود.

دستگاه روغن کشی و تصفیه روغن (ست کامل) دستگاه روغن کشی و تصفیه روغن (ست کامل) دستگاه روغن گیری پرس سرد