دستگاه تصفیه روغن کنجد

دستگاه تصفیه روغن کنجد

دستگاه تصفیه روغن کنجد بعد از روغن کشی یک نیاز اساسی در فرآوری روغن کنجد است میکرون فیلتر OFM1L یک دستگاه تخصصی در تصفیه روغن است نمونه مشابه ایرانی و خارجی ندارد علاوه بر تصفیه روغن با کیفیت بسیار بالا میتواند بعنوان پرکن بطری در فروشگاه استفاده شود کلید روش و خاموش برای باز و بسته کردن روغن تصفیه شده استفاده میشود رنگ شفاف روغن کنجد در کنار روغن ته نشین شده نشان میدهد که تمامی روغنهای خوراکی ته نشین شده نیاز به تصفیه با دستگاه میکرون فیلتر را دارند همچنین تصفیه روغن کنجد سیاه و روغن آفتابگردان (مخلوط با لرد زیاد) با دستگاه میکرون فیلتر با کیفیت بسیار بالا که رنگ سیاه روغن با لرد (قبل از تصفیه) و رنگ زرد شفاف روغن (بعد از تصفیه) به خوبی قابل تشخیص است با استفاده از میکرون فیلتر دیگر نیازی به پرس لرد نخواهد بود.

دستگاه تصفیه روغن کنجد (میکرون فیلتر) تصفیه روغن کنجد و روغن آفتابگردان مخلوط با لرد زیاد تصفیه روغن کنجد و روغن آفتابگردان مخلوط با لرد زیاد

دستگاه میکرون فیلتر دارای یک شیلنگ ورودی و یک شیلنگ خروجی است و برای نصب فقط کافیست که شیلنگ ورودی میکرون فیلتر را به خروجی مخزن روغن کشی وصل نماید و همزمان با روغن کشی عمل تصفیه انجام خواهد شد و همچنین بعنوان پرکن بطری در فروشگاهها و کارگاههای روغن کشی قابل استفاده است بدین صورت که هر زمان نیاز باشد می توانید کلید روشن را بزنید و بطری را پر کنید و سپس کلید خاموش را بزنید.

روغن کنجد سیاه و روغن آفتابگردان مخلوط با لرد زیاد مستفیم به میکرون انتقال داده شده و روغن خروجی از دستگاه میکرون فیلتر فوق العاده شفاف دیده میشود بطوریکه روغن تصفیه شده خیلی شفاف تر از روغن ته نشین شده قابل تشخیص است و این آزمایش نشان میدهد که حتماً لازم است روغن خروجی از دستگاه روغن کشی باید تصفیه شود تا ماندگاری روغن خوراکی افزایش داده شود و همچنین تصفیه سریع و همزمان با روغن کشی در میزان کاهش اسید روغن خوراکی بسیار موثر خواهد بود.

روغن کنجد تصفیه شده با میکرون فیلتر با رنگ شفاف در هر دو تصور دیده میشود رنگ شفاف روغن کنجد در کنار روغن ته نشین شده نشان میدهد که تمامی روغنهای خوراکی ته نشین شده نیاز به تصفیه با دستگاه میکرون فیلتر دارند اگر بطری روغن شفاف تصفیه شده با میکرون فیلتر در کنار بطری روغن ته نشین شده نبود احتمالاً تصور میشد که روغنهای ته نشین شده نیازی به تصفیه ندارند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد چونگی تصفیه روغنها به شماره تلگرام ما پیام ارسال کنید.

X

Right Click

No right click